Formlar

Staj yapacak öğrenciler için staj süreci ve yapılması gereken işlemler KOM Staj İş Akışı dosyasında detaylı olarak verilmiştir.

 

Staj Formları:

 

İlgili formlara http://kalite.yildiz.edu.tr adresinde "Kalite Dokümanları > Formlar" sekmesinin altından ulaşabilirsiniz (FR-xxxx kodlamasına göre formları aratabilirsiniz)

 

2019 Staj Takvimi
FR-0284 YTÜ SGK (Zorunlu Staj) Formu
FR-0285 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu
FR-0286 Staj Sicil Formu
FR-1167 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü İşyeri Değerlendirme Formu
FR-1168 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Staj Değerlendirme Formu
FR-1169 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Kapak Sayfası (Türkçe)
FR-1170 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Sayfası (Türkçe)
FR-1171 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Kapak Sayfası (İngilizce)
FR-1172 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Sayfası (İngilizce)
FR-1173 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Dış Paydaş (Mezun) Anket Formu
FR-1174 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Dış Paydaş Stajer Öğrenci Değerlendirme Anket Formu
FR-1175 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Dış Paydaş Mezun Öğrenci Değerlendirme Anket Formu
FR-1178 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Staj Sicil Formu (İngilizce)
FR-1247 Çalışma Haftaları (Türkçe)
FR-1248 Çalışma Haftaları (İngilizce)
FR-1249 Staj Defteri Giriş Sayfası (Türkçe)
FR-1250 Staj Defteri Giriş Sayfası (İngilizce)
FR-1266 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu