Lisansüstü

 


ANABİLİM DALI TANITIM

Lisansüstü Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalında, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinin daha çok akademik anlamda derinlemesine içeren teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Programın amacı bu alanda akademik çalışmalar yapmak isteyen mühendis ve yüksek mühendislerde teorik altyapıyı derinlemesine tesis etmektir.

 

Niçin Yüksek Lisans:

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı'nda verilen öğretimin temel ilkesi ve bu eğitim süreci içinde öğrenciye sunulan ders programının temel amacı, endüstriyel bir işletmenin üretim kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasını sağlayan en önemli araç olan, "Endüstriyel Otomasyon Sistemleri"nin tasarımına ilişkin kuramsal ve çağdaş teknolojik bilgiler ile donatılmış Kontrol ve Otomasyon Yüksek Mühendislerini yetiştirmektir. Ayrıca programın amacı bu alanda akademik çalışmalar yapmak isteyen mühendis ve yüksek mühendislerde teorik altyapıyı derinlemesine tesis etmektir.

 

Doktora:

Programın amacı, Kontrol ve Otomasyon alanında uzmanlaşmış, teorik altyapısı oldukça kuvvetli, ulusal ve uluslararası yayın yapabilme becerisine sahip, araştırmacı ve bilimadamları yetiştirmektir.

 

Araştırma Konuları:

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Kontrol Teorisi, Dayanıklı Kontrol Sistemleri, Optimal Kontrol Sistemleri, Uyarlamalı Kontrol Sistemleri, Zaman Gecikmeli Sistemler ve bunların kontrol problemlerine uygulanması, Sürekli Zaman ve Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri.

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri: Ardışıl ve Ardışıl Olmayan Sistemler, Hibrit Sistemler, Petri- Netler, Otomata Teorisi, Sonlu Durum Makinaları, Endüstriyel Kontrol Sistemleri, Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu, Endüstriyel Otomasyon Sistemlerinde Haberleşme, Algılayıcılar ve Dönüştürücüler

Akıllı Sistemler ve Kontrol Sistemlerine Uygulamalar: Akıllı ve Öğrenen Sistemler, Karar Verme Mekanizmaları ve Algoritmaları,Bulanık Kontrol Sistemleri, Yapay Sinir Ağları, Destek Vektör Makinaları, Endüstriyel Uygulamalar.

Laboratuar ve Donanım: Tam Donanımlı OMRON Endüstriyel Otomasyon Lab., Phoenix Contact Endüstriyel Otomasyon Lab., Elektronik Lab., Otomatik Kontrol Lab, Mikroişlemciler Lab.

 

Kimler Faydalanabilir:

Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliğinden mezun öğrenciler faydalanabilir.

 

Kazanımlarınız:

İleri Düzeyde Kontrol Sistemleri Geliştirebilme Kabiliyeti, Karmaşık Sistemleri Modelleme ve Analiz Yetisi, İleri Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Tasarlama, Kurma ve İşletmeye Alma Becerisi