İletişim

 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

  : A-104
Bölüm Başkanı : +90 212 383 59 43
Bölüm Sekreterliği : +90 212 383 59 40 - 41
Faks : +90 212 383 59 59
E-posta : komblm@yildiz.edu.tr
Adres
: Yildiz Technical University, Control and Automation
  Engineering Department, Davutpaşa Campus, 34220,
  Esenler, Istanbul / Turkey