Prof. Dr. Galip CANSEVER

Altınbaş Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Bölümümüzün kurucusu olan Prof. Dr. Galip Cansever Üniversitemize uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekli olmuş ve halen bölümümüzde ders vermeye devam etmektedir.


Araştırma Alanları:

- Genel Kontrol Sistemleri

- Bilgi Sistemleri ve Teknoloji (Siber Fiziksel Sistemler)

- Endüstriyel Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

- Düşey ve Yatay Entegrasyonda Endüstri 4.0 içerikli Kendinden Organize olan Akıllı Fabrikaların Otomasyon Sistemleri (Karanlık Fabrikalar)

- Akıllı Şebekler, Şehirler, Sistemler ve Fabrikalar

- Lineer Olmayan Sistemlerin Bulanık Mantık Algoritmaları kullanarak Kontrolü

- Dağıtılmış Kontrol Sistemleri, Modellenmesi