Öğretim Planı
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 0 2
MAT1071   Matematik 1 3 2 0 4 6
FIZ1001   Fizik 1 3 0 2 4 5
MDB1031   İleri İngilizce I 3 0 0 3 3
TDB1031   Türkçe 1 2 0 0 0 2
KOM1051   Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş 2 0 0 3 6
KOM1021   Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları 3 0 0 3 6
30Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1032   İleri İngilizce II 3 0 0 3 3
ATA1032   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0 0 2
TDB1032   Türkçe 2 2 0 0 0 2
MAT1072   Matematik 2 3 2 0 4 6
ENF1170   Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 0 3 4
KOM1032   Olasılık Kuramı ve İstatistik 3 0 0 3 6
KOM1042   Ayrık Matematik 3 0 0 3 7
30Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001   Seçmeli 1 2 0 0 2 2
MAT2411   Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4 5
KOM2711   İşaretler ve Sistemler, Kontrol mühendisliğinde uygulamarı 4 0 0 4 6
KOM2721   Elektrik Devre Temelleri 3 0 0 3 5
KOM2731   Kontrol Sistemleri Ölçme ve Algılayıcılar 3 0 0 3 4
KOM2741 aa Bilgisayar Programlama 3 0 0 3 4
KOM2751   Analog Elektronik 3 0 0 3 4
30Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0002   Seçmeli 2 2 0 0 2 3
SEC0003   Seçmeli 3 2 0 0 2 3
SEC0004   Seçmeli 4 2 0 0 2 3
SEC0005   Sosyal Seçmeli 1 3 0 0 3 3
KOM2762   Sayısal Elektronik 3 0 0 3 5
KOM2072 aa Devre Analizi ve Sentezi 4 0 0 4 5
KOM2002   Genel Staj 0 0 0 0 3
KOM2782   Sistem Dinamiği, Modelleme ve Benzetimi 3 0 0 3 5
30Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0006   Mesleki Seçmeli 1 3 0 0 3 4
SEC0007   Mesleki Seçmeli 2 3 0 0 3 4
SEC0008   Seçmeli 5 1 0 2 2 3
SEC0009   Seçmeli 6 2 0 0 2 3
KOM3711   Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 6
KOM3721   Elektrik Makineleri 3 0 0 3 5
KOM3731   Endüstriyel Otomasyon Sistemleri I 3 0 0 3 5
30Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0010   Mesleki Seçmeli 3 3 0 0 3 4
SEC0011   Mesleki Seçmeli 4 3 0 0 3 4
SEC0012   Mesleki Seçmeli 5 3 0 0 3 4
KOM3002   Mesleki Staj 0 0 0 0 3
KOM3742 aa Kontrol Sistemleri Tasarımı 3 0 0 3 6
KOM3752 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri II 3 0 0 3 4
KOM3762 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı I 0 0 2 1 5
30Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0013   Mesleki Seçmeli 6 3 0 0 3 4
SEC0014   Mesleki Seçmeli 7 3 0 0 3 4
SEC0015   Mesleki Seçmeli 8 3 0 0 3 4
SEC0016   Mesleki Seçmeli 9 3 0 0 3 4
KOM4711 aa Kontrol Laboratuarı 0 0 2 1 4
KOM4721   Tasarım Projesi 1 2 0 2 6
KOM4731 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı II 0 0 2 1 4
30Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0017   Mesleki Seçmeli 10 3 0 0 3 4
SEC0018   Mesleki Seçmeli 11 3 0 0 3 4
SEC0019   Mesleki Seçmeli 12 3 0 0 3 4
SEC0020   Mesleki Seçmeli 13 3 0 0 3 4
SEC0021   Sosyal Seçmeli 2 3 0 0 3 3
KOM4000   Bitirme Çalışması 0 8 0 4 11
30Toplam:
240Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032   İş Hayatı İçin İngilizce 2 0 0 2 2
MDB2051   İngilizce Okuma ve Konuşma 2 0 0 2 2
Seçmeli 2-3-4 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM2112 aa Dinamik 2 0 0 2 3
KOM2122 aa Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları 2 0 0 2 3
KOM2132   Nümerik Analiz 2 0 0 2 3
KOM2142 aa Elektromanyetik Alan Teorisi 2 0 0 2 3
KOM2152   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim 2 0 0 2 3
Seçmeli 5 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3311 aa Sayısal Elektronik Laboratuvarı 1 0 2 2 3
KOM3321 aa Kontrol Sistemlerinde Ölçme ve Algılayıcılar Lab. 1 0 2 2 3
KOM3131 aa Analog Elektronik Laboratuarı 1 0 2 2 3
Seçmeli 6 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3141 aa Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri 2 0 0 2 3
KOM3151   Mekatronik 2 0 0 2 3
KOM3161 aa Sayısal Sistem Tasarımı 2 0 0 2 3
Mesleki Seçmeli 1-2-3-4-5 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3222 aa Gömülü Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 4
KOM3181   Biomedikal Sistemlerde Modelleme ve Kontrol 3 0 0 3 4
KOM3242 aa Güç Elektroniği 3 0 0 3 4
KOM3201 aa Endüstriyel Elektronik 3 0 0 3 4
KOM3232 aa Elektrik Güç Sistemleri 3 0 0 3 4
KOM3191 aa Nesneye Dayalı Programlama 3 0 0 3 4
KOM3252 aa Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları 3 0 0 3 4
KOM3212 aa Endüstriyel Sistemlerde Görüntü İşleme 3 0 0 3 4
KOM3171 aa Sayısal İşaret İşleme 3 0 0 3 4
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3220   Modernite ve Tüketim Toplumu 3 0 0 3 3
ITB3260   Kültürel Çalışmalar ve Kimlik 3 0 0 3 3
ITB3270   İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın 3 0 0 3 3
ITB3310   Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 3 0 0 3 3
ITB3320   İktisadi Suçlar 3 0 0 3 3
ITB3330   Çevre ve Ekoloji 3 0 0 3 3
ITB3390   Uygarlık Tarihi 3 0 0 3 3
ITB3420   Osmanlı'nın Siyasal, Toplumsal Yapısı 3 0 0 3 3
ITB3550   İnsan Hakları 3 0 0 3 3
ITB3560   Siyaset Felsefesi 3 0 0 3 3
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 3 0 0 3 3
Mesleki Seçmeli 6-7-8-9-10-11-12-13 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM4811 aa Robot Sistemleri 3 0 0 3 4
KOM4761 aa Servo Sistemler ve Sürücüler 3 0 0 3 4
KOM4212 aa Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Problemler 3 0 0 3 4
KOM4821 aa Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 3 0 0 3 4
KOM4222 aa Robotik Görme Temelleri 3 0 0 3 4
KOM4741 aa Endüstriyel Haberleşme Sistemleri 3 0 0 3 4
KOM4781 aa Süreç Kontrolü ve Laboratuarı 3 0 0 3 4
KOM4751 aa Çok Değişkenli Kontrol Teorisi 3 0 0 3 4
KOM4232 aa Scada-İnsan Makine Arayüzü 3 0 0 3 4
KOM4242 aa Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon 3 0 0 3 4
KOM4252 aa Fonksiyonel Güvenliğe Giriş 3 0 0 3 4
KOM4262 aa Optimal Kontrole Giriş 3 0 0 3 4
KOM4272 aa Sistem Kestirimi 3 0 0 3 4
KOM4282 aa Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerine Giriş 3 0 0 3 4
KOM4831 aa Elektrik Güç Sistemleri Otomasyonu 3 0 0 3 4
KOM4771 aa Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 4
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2030   Bilim Felsefesi 3 0 0 3 3
ITB2080   Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 3 0 0 3 3
ITB2090   Demokrasi Kültürü: Prensipleri ve Kurumları 3 0 0 3 3
ITB3010   Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3 3
ITB3020   Felsefeye Giriş 3 0 0 3 3
ITB3040   20. Yüzyılda Dünyada ve Türkiye’de Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler 3 0 0 3 3
ITB3130   Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 3 0 0 3 3
ITB3150   Tarih ve Sinema 3 0 0 3 3
ITB3210   Çağdaş Toplum ve İletişim 3 0 0 3 3
ITC1020   Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler 3 0 0 3 3

Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
Kodu Ders Adı 2 4 6 8 10
KOM1051 Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş 3 3 3 4 5 4 3 5 3 5
KOM1021 Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları 1 1 1 3 3 1 1 2 1 4
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2
MAT1071 Matematik 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 4
FIZ1001 Fizik 1 4 4 4 2 2 1 3 1 3 3
MDB1031 İleri İngilizce I 1 1 1 1 5 2 1 2 2 2
TDB1031 Türkçe 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5
MDB3032 İş Hayatı İçin İngilizce 1 1 1 3 5 3 5 5 1 5
KOM1032 Olasılık Kuramı ve İstatistik 2 2 1 5 3 3 3 2 3 4
KOM1042 Ayrık Matematik 1 1 1 4 3 4 1 3 5 4
MDB1032 İleri İngilizce II 1 1 1 1 5 2 1 2 2 2
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2
TDB1032 Türkçe 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2
MAT1072 Matematik 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 1 3 3 5 3 3 5 5
MAT2411 Diferansiyel Denklemler 1 1 1 3 3 1 1 2 1 4
KOM2711 İşaretler ve Sistemler, Kontrol mühendisliğinde uygulamarı 5 5 4 4 2 3 1 1 4 5
KOM2721 Elektrik Devre Temelleri 4 3 5 3 1 2 3 2 4 1
KOM2731 Kontrol Sistemleri Ölçme ve Algılayıcılar 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5
KOM2741 Bilgisayar Programlama 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3
KOM2751 Analog Elektronik 5 4 5 4 2 5 3 3 3 2
KOM2112 Dinamik 2 2 1 4 4 3 3 3 2 5
KOM2122 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları 2 2 1 5 3 3 3 2 3 4
KOM2132 Nümerik Analiz 1 2 1 5 2 2 3 2 2 5
KOM2142 Elektromanyetik Alan Teorisi 2 2 1 5 3 3 3 1 2 4
KOM2152 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim 5 3 3 5 3 5 3 3 3 4
KOM2762 Sayısal Elektronik 4 4 4 3 2 5 4 3 5 4
KOM2072 Devre Analizi ve Sentezi 4 3 5 3 1 3 2 4 4 2
KOM2002 Genel Staj 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5
KOM2782 Sistem Dinamiği, Modelleme ve Benzetimi 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5
KOM3321 Kontrol Sistemlerinde Ölçme ve Algılayıcılar Lab. 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5
KOM3131 Analog Elektronik Laboratuarı 5 5 5 4 3 5 4 3 4 3
KOM3311 Sayısal Elektronik Laboratuvarı 4 3 4 3 2 5 3 3 5 4
KOM3151 Mekatronik 5 5 4 4 1 5 2 1 4 4
KOM3161 Sayısal Sistem Tasarımı 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4
KOM3141 Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri 5 4 4 2 4 4 5 4 3 5
KOM3222 Gömülü Kontrol Sistemleri 4 5 4 4 2 5 2 2 5 3
KOM3181 Biomedikal Sistemlerde Modelleme ve Kontrol 1 4 3 5 5 4 5 5 5 5
KOM3242 Güç Elektroniği 5 4 5 4 1 3 2 4 4 2
KOM3201 Endüstriyel Elektronik 5 5 4 4 2 3 3 1 3 2
KOM3232 Elektrik Güç Sistemleri 2 3 2 4 3 3 3 2 2 5
KOM3191 Nesneye Dayalı Programlama 1 1 1 5 3 4 3 4 5 5
KOM3252 Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
KOM3212 Endüstriyel Sistemlerde Görüntü İşleme 5 5 4 5 1 5 2 1 4 4
KOM3171 Sayısal İşaret İşleme 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
ITB3320 İktisadi Suçlar 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2
ITB3390 Uygarlık Tarihi 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
ITB3420 Osmanlı'nın Siyasal, Toplumsal Yapısı 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
ITB3550 İnsan Hakları 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2
ITB3560 Siyaset Felsefesi 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1
ITB3580 Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
KOM3711 Kontrol Sistemleri 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4
KOM3721 Elektrik Makineleri 3 3 3 4 1 3 2 4 2 2
KOM3731 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri I 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5
KOM3742 Kontrol Sistemleri Tasarımı 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4
KOM3752 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri II 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5
KOM3762 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı I 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5
KOM3002 Mesleki Staj 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5
KOM4721 Tasarım Projesi 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
KOM4731 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı II 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5
KOM4711 Kontrol Laboratuarı 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5
KOM4000 Bitirme Çalışması 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
KOM4811 Robot Sistemleri 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
KOM4761 Servo Sistemler ve Sürücüler 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5
KOM4212 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Problemler 4 5 4 4 3 5 2 2 5 4
KOM4821 Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 3 4 5 5 3 5 4 4 2 5
KOM4222 Robotik Görme Temelleri 4 5 4 4 4 5 4 2 5 4
KOM4741 Endüstriyel Haberleşme Sistemleri 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5
KOM4781 Süreç Kontrolü ve Laboratuarı 5 5 4 5 2 5 5 5 5 4
KOM4751 Çok Değişkenli Kontrol Teorisi 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4
KOM4232 Scada-İnsan Makine Arayüzü 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
KOM4242 Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
KOM4252 Fonksiyonel Güvenliğe Giriş 4 1 2 5 5 5 5 5 5 5
KOM4262 Optimal Kontrole Giriş 4 5 4 4 2 5 2 2 5 3
KOM4272 Sistem Kestirimi 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3
KOM4282 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerine Giriş 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4
KOM4831 Elektrik Güç Sistemleri Otomasyonu 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
KOM4771 Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri 4 5 2 4 2 5 3 3 5 4
ITC1020 Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2
ITB2030 Bilim Felsefesi 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3
ITB2090 Demokrasi Kültürü: Prensipleri ve Kurumları 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2
ITB3010 Sosyolojiye Giriş 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2
ITB3020 Felsefeye Giriş 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2
ITB3040 20. Yüzyılda Dünyada ve Türkiye’de Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2
ITB3150 Tarih ve Sinema 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2