Bitirme Çalışması ve Tasarım Projesi SunumlarıTüm Duyurular
21
ARA

Bitirme Çalışması (KOM4000) ve Tasarım Projesi (KOM4721) sunumları 04.01.2018 Perşembe günü gerçekleştirilecektir.
  • Bitirme Çalışmaları en geç 02.01.2017 saat 16.00'a kadar bölüme ekteki bitirme tezi teslim formu ile birlikte 3 nüsha olarak teslim edilmelidir. Bitirme tezi teslim formu her bir öğrenci tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır.
  • Bitirme Çalışması için yazım kuralları, YTÜ FBE lisansüstü tezleri için belirlenmiş kurallardır (http://www.fbe.yildiz.edu.tr/bilgi/64/Tez-Yaz%C4%B1m%C4%B1/78).
  • Her bir Bitirme Çalışmasının sunumu için 20dk verilmektedir ve sunum programı ayrıca açıklanacaktır.
  • Tasarım Projesi için öğrencilerimiz poster sunumu gerçekleştireceklerdir. Posterler ekte verilen şablona göre hazırlanmalı ve her bir çalışma grubu 04.01.2018 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında bölüm zemin katta projelerini sergileyecektir.

 

Ekler:

 

1- Tasarım Projesi Poster Şablonu (PPT)

2- Bitirme Tezi Teslim Formu (PDF)