BİTİRME TEZİ TESLİMİ HK.

Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkelerinde Bitirme çalışmasının teslimi ile ilgili olarak “Öğrenci; tamamladığı bitirme çalışmasını, bölümlerce hazırlanacak “Bitirme Çalışması Teslim Formu” nu doldurup danışmanının onayını alınarak, yarıyıl sonu sınavlarının başladığı haftanın birinci günü mesai bitimine kadar, en az üç (3) nüsha olarak bölüm başkanlığına teslim eder.” ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin tez teslim tarihi Final haftasının ilk günüdür. 

 

ogi.yildiz.edu.tr adresinden ilan edilecek olan Final Takvimine istinaden bölümümüzün final programı kom.yildiz.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

ÖZEL DURUM: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunun 21 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu kararla bahar yarıyılında sadece Bitirme Çalışması, Bitirme Tezi, Planlama ve/veya Tasarım derslerini alan ve diğer teorik ve pratik çalışmalarını tamamlayarak mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin sadece bu derslere ait final sunumlarının UZEM sistemi üzerinden 5-6 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

Bitirme Çalışması Teslim Formu

Tüm Duyurular