Staj Değerlendirme Sonucu Hk.

Staj bitişi evraklarını ilgili mail adresine teslim eden öğrencilerimizin değerlendirme sonuçları 30 Eylül 2021 tarihinden sonra yeni sisteme(OBS) işlenecektir. Mezuniyet için sadece staj sonucunu bekleyen öğrencilerimizin komstaj@yildiz.edu.tr adresine öğrenci mailleri üzerinden (öğrenci numarasının da belirtilmiş olması gerekmektedir) 23.09.2021 tarihine kadar bilgi vermeleri gerekmektedir.

Tüm Duyurular