Mezuniyet Sınavı Hakkında

Üniversitemiz Senatosu kararı ile, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Yaz okulu sonunda *21 Eylül 2021 Salı Günü Çevrimiçi Mezuniyet Sınavı* yapılacaktır. Öğrencilerimizin ders kayıt işlemleriyle ilgili süreçlerin devam etmesi nedeniyle OBS üzerinden başvuru alınamayacağından alınan karar uyarınca mezuniyet sınavı başvurularının aşağıda belirtildiği şekilde planlanması gerekmektedir.

Mezuniyet Sınavlarına başvuracak öğrencilerin, *17 Eylül 2021-20 Eylül 2021 (Saat 10:00’a kadar)* kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına şahsen veya Bölüm Başkanlıklarının e-posta adreslerine öğrenci transkriptleri ve Mezuniyet Sınavı başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

*Sınav Programları:* Bölüm Başkanlıklarınca *20 Eylül 2021 Pazartesi 17:00’de Bölüm Web Sayfalarında* ilan edilecektir.

Sınav notları, sınavları yapan öğretim elemanının öğrencinin kayıtlı olduğu Dekanlığa/Bölüm Başkanlığına bildirmesi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile işlenecektir.

İlgili duyuru Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilmiştir.

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2020-2021-Yaz-Okulu-Sonu-Mezuniyet-S%C4%B1navlar%C4%B1/385

Tüm Duyurular