Azami öğrenim sürelerini 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda tamamlayacak lisans öğrenciler hk.

Azami öğrenim sürelerini 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda tamamlayacak lisans öğrencileri için ders seçimlerine ilişkin hususların belirlenmesi hakkında Üniversitemiz Senato'sunun aldığı karar ektedir.

 

Tüm Duyurular