KOM4991 kodlu Çok Disiplinli Tasarım Projesi Dersi Öğrencilerimizin Dikkatine

5 Ekim 2020 tarihli FYK'da 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Çok Disiplinli Tasarım Projesi (ÇDTP) konusu Akıllı Sera Kontrolü ve Uzaktan Yönetimi olarak belirlenmiştir. Konuya, diğer ilgili dokümanlara ve öğrenci listesine aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.

KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi Dersi Öğrenci Listesi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Çok Disiplinli Tasarım Projesi Konusu

Çok Disiplinli Tasarım Projesi Uygulama Esasları

Çok Disiplinli Tasarım Projesi Süreçleri

Çok Disiplinli Tasarım Projesi Yönetim Planı

Çok Disiplinli Tasarım Projesi Sonuç Raporu

 

Tüm Duyurular