Tasarım Projesi Dersi Hk.

Tasarım projesi dersini alan öğrenciler için aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak sunum yapmaları sağlanacaktır:
 
1) Danışman hocaları ile iletişime geçerek çalışmalarının sunuma yeterli olup olmadığı konusunda onay almaları gerekmektedir.
2) Danışman hocalarından onay alan öğrenciler poster sunumu hazırlayıp posterlerini danışman hocaları ve maoz@yildiz.edu.tr adreslerine 11.06.2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
3) Sunum yapabilecek öğrenciler için sunum programı hazırlanacaktır. Sunumlar için, her bir öğrenci veya çalışma grubuna 15 dakika süre verilecektir.  
4) Sunum programı danışman hocalar ve ilgili öğrencilere bildirilecektir.  
Tüm Duyurular